ثبت نام دوره های آموزشی

دوره آموزشی PLC S7-300/400
دوره آموزشی PLC S7-300/400
750 هزار تومان 690 هزار تومان
دوره آموزشی WINCC
دوره آموزشی WINCC
950 هزار تومان 890 هزار تومان
دوره ابزاردقیق مقدماتی
دوره ابزاردقیق مقدماتی
850 هزار تومان 790 هزار تومان
دوره آموزشی  PLC  LOGO
دوره آموزشی PLC LOGO
750 هزار تومان 690 هزار تومان
دوره آموزشی HMI
دوره آموزشی HMI
750 هزار تومان 690 هزار تومان
دوره آموزشی  EPLAN 8
دوره آموزشی EPLAN 8
690 هزار تومان 621 هزار تومان
دوره آموزشی  PLC S7-1200
دوره آموزشی PLC S7-1200
690 هزار تومان 621 هزار تومان
دوره آموزشی درایو
دوره آموزشی درایو
690 هزار تومان 621 هزار تومان
دوره آموزشی  HSE-MS
دوره آموزشی HSE-MS
350 هزار تومان 315 هزار تومان