جزوات دوره های آموزشی

جزوه آموزشی  PLC S7-1200 با نرم افزار TIA Protal
جزوه آموزشی PLC S7-1200 با نرم افزار TIA Protal
رایگان
جزوه آموزشی EPAN 8 همراه با اصول طراحی تابلوهای MV- LV
جزوه آموزشی EPAN 8 همراه با اصول طراحی تابلوهای MV- LV
رایگان
جزوه آموزشی HSE-MS
جزوه آموزشی HSE-MS
25 هزار تومان
جزوه آموزشی PLC LOGO  همراه با صدها پروژه صنعتی
جزوه آموزشی PLC LOGO همراه با صدها پروژه صنعتی
رایگان
جزوه آموزشی PLC S7-1500 با نرم افزار TIA Protal
جزوه آموزشی PLC S7-1500 با نرم افزار TIA Protal
35 هزار تومان
جزوه آموزشی PLC S7-300/400
جزوه آموزشی PLC S7-300/400
35 هزار تومان
جزوه ابزار دقیق
جزوه ابزار دقیق
35 هزار تومان